Catégories
Luttes en Europe

Drugi list o lamaniu praw czlowieka w « kowidowym » szpitalu Praskim Andrzeja Golimonta

Drugi list w sprawie lamaniu praw Alicji Tysiac w Szpitalu Praskim spolka Andrzeja Golimonta

Alicja Tysiac wola o pomoc. Alicja a appelé à l’aide sur Facebook.

Deuxième rapport de Wikijustice sur les violations des Droits de l’Homme dans l’hôpital privée Szpital Praski – la situation terrible d’Alicja Tysiac

Andrzej Golimont

Paryż, dnia 6 grudnia 2021

Stowarzyszenie Wikijustice Julian Assange WJJA, 2 Frédéric Schneider, 75018 Paris, Francja

Do

Pana Andrzeja Golimonta

Prezesa Zarzadu Szpitala Praskiego im. Przemienienia Panskiego Spółka Z.o.o

Aleja Solidarnosci 67, 03 -401 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze

Dnia 1 grudnia 2021 nasze Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka « Wikijustice Julian Assange », zerejestrowanym według prawa francuskiego przez Prefekturę Paryska pod numerem N°W75125417, wystosowało do Pana Dyrektora list w prawie łamania praw pacjentki Alicji Tysiac w pańskiej placówce.

W zawiazku ze zmianami jakie zaszły na dzie dzisiejszy prosimy Pana Dyrektora o :

 • Natychmiastowe udostępnienie pełnej dokumentacji medycznej Pani Alicji Tysiąc na rece jej córki Patrycji Pietrzak. Nie wystarczające jest pokazanie dokumentów z odległości czy ustne przeczytanie fragmentów pełnomocniczce Alicji Tysiąc. Karta Praw Pacjenta oraz Prawa Człowieka dają osobie upoważnionej prawo do pełnego posiadania kopii tych dokumentów tak aby mogła ona przeanalizować je dokładnie i zrozumieć oraz zasiągnać opinii innych specjalistów.
 • W szczególności prosimy o udostępnienie pani Patrycji Pietrzak kopii dokumentacji medycznej matki, tak aby mogła zasięgnąć opinii innego lekarza, zgodnie z artykułem 1 oraz 10 Karty Praw Pacjenta oraz artykulem 38 Konstytucji RP.
 • Pracownicy szpitala nie mają prawa zasłaniać sie pretekstem nie podpisania przez Alicją Tysiac pełnego formularza: Alicja Tysiąc jest osoba niepełnosprawną, niewidomą, o czym pracownicy szpitala wiedzą. To Szpital jest odpowiedzialny za to, czy Alicja Tysiąc jako osoba niepełnosprawna otoczona jest wlaściwą opieką, to znacz czy jest stanie widzieć, przeczytać, zrozumieć wspomniane dokumenty, będąc zresztą w totalnej izolacji w jakiej trzymał ja szpital. Pracownicy szpitala muszą sie o to upewnić, jest to ich obowiązek, nie mogą tego obowiązku zrzucać na chorego niepełnosprawnego (artykuł 7 Konstytucji RP)
 • Prosimy o jak najszybsze umożliwienie wyjścia Pani Alicji Tysiąc ze Szpitala Praskiego i przekazanie jej pod specjalistyczną opiekę Oddziału Chorób Płuc Szpitala MSWiA. Pacjent i jego pełnomocnik mają prawo do wyboru szpitala i do zmiany sposobu leczenia w każdej chwili.
 • Prosimy o wyjaśnienie stowarszyszeniu Wikijustice Julian Assange oraz córkom Pani Alicji Tysiac dlaczego pracownicy szpitala praskiego złamali prawo i podłączyli panią Alicję Tysiąc w niedziele 5 grudnia 2021 pod respirator NIE ZAWIADAMIAJAC o tym jej córek ani naszego stowarzyszenia. Jakie parametry medyczne skłoniły zespół lekarski Szpitala Praskiego do podjęcia takiej samowolnej decyzji bez zgody osób zainteresowanyc?
 • Rozmawiałam przez telefon i przez Video Messenger z panią Alicją Tysiąc miedzy godziną 15.53 a 16.03 w sobotę 4 grudnia 2021. Mówiła mi że czuje się lepiej. Głos Alicji Tysiąc był jasny i zrozumiały, oczy jej byly żywe. Oddychała normalnie z dotlenieniem przez maskę jakie tego dnia jej dostarczono. Nie wyglądała na osobe nieprzytomną. To co mówiła świaczyło o pełnej przytomności. Nie istniało według lekarzy naszego stowarzyszenia Wikijustice WJJA żadne uzasadnienie medyczne by Alicja Tysiac musiała poddana być sztucznej wentylacji przez respirator.
 • Dlaczego pracownicy szpitala podjęli decyzję o podłączeniu Alicji Tysiąc pod respirator wbrew prawu nie konsultując tej decyzji z pełnomocniczką jej córką Patrycją Pietrzak ? Albo Alicja Tysiac była w pelni świadoma, w związku z czym nie było powodu by została wprowadzona w spiączkę i podłączona pod sztuczną wentylacje, albo była nieprzytomna, w takim razie córka jej powinna zostać zawczasu powiadomiona telefonicznie przez szpital i mieć mozliwość wypowiedzenia swojej opinii w tej sprawie po zapoznaniu sie z pełna dokumentacją medyczna matki, zgodnie z Prawem. Szpital złamał Prawo nie powiadamiając Pani Patrycji Pietrzak o decyzji medycznej tak kluczowej dla życia jej matki.

Przypominamy, że szczepienie badź brak szczepienia przeciw Kowid19 ze strony Alicji Tysiąc nie może stanowić do uzasadnienia łamania jej Praw.

Powołanie się na brak jakichkolwiek szczepień aby usprawiedliwiać łamanie Praw Człowieka przez Szpital Praski Spółka Z.o. o jest poważną dyskryminacją, jest łamaniem natępujących praw :

 • Konstytucji Reczpospolitej Polskiej (artykuł 32 « Wszyscy są równi wobec prawa »),
 • Uniwersalnaej Deklaracji Praw Człowieka (Artykuł 1 « Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw »),
 • Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny (« Artykuł 1 « Strony niniejszej Konwencji chronią godność i tożsamość istoty ludzkiej i gwarantują każdej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla jej integralności oraz innych podstawowych praw i wolności wobec zastosowań biologii i medycyny »),
 • Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, (Artykuł 26 : « Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie powinna być ustawowo zakazana oraz powinna być zagwarantowana przez ustawę równa dla wszystkich i skuteczna ochrona przed dyskryminacją z takich względów, jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności »

Wszelka dyskryminacja jest przestepstwem. Jeśli miało to miejsce w tym przypadku, zostanie o tym złożone zawiadomienie na prokuraturze.

Prosimy o niezwłoczne zaprzestanie łamania Praw Człowieka Pani Alicji Tysiac i jej rodziny przez pracowników Szpitala Praskiego, którego prawidłowe funkcjonowanie należy do Pana odpowiedzialności.

Z poważaniem,

Monika Karbowska

Członek Zarządu Stowarzyszenia Wikijustice Julian Assange WJJA

WJJA  
Sans liberté d’informer, toute autre forme de liberté est illusoire

WikiJustice Julian Assange

W751254170

2 rue Frédéric Schneider

75018 Paris

Pobrac plik PDF

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *