Catégories
Analyses géopolitiques

Drugi szpital « kowidowy » łamie Prawa Człowieka: list Wikijustice do p. Beaty Kostrzewy, Dyrektor szpitala w Szczytnie

Un autre hôpital « covid » viole les Droits de l’Homme en Pologne: lettre de Wikijustice WJJA à Madame Beata Kostrzewa, Directrice de l’hôpital à Szczytno au sujet des violations des droits de l’Homme que subit M. Marian Kurmel, patient depuis le 28 novembre dernier.

En Pologne les maltraitances les hôpitaux « covid » continuent : séquestrations, privations de soins, refus de communiquer avec la famille et surtout violation du droit au consentement aux soins des patients. Dans l’hôpital local de Szczytno, en Mazurie, un patient est mis dans le coma sans son consentement et sans que sa famille soit avertie. Sa fille, Anna Kohnke, lutte pour le sortir de ce qui est un autre « mouroir covidien » à côté de l’hôpital Praski ou était détenue la militante Alicja Tysiac.

 Grace à la pression internationale l’hôpital praski a accepté le transfert d’Alicja Tysiac dans un hôpital public spécialisé dans les maladies respiratoires de Varsovie.

Dominik Gorski, vice-directeur de l’hôpital « covid » de Szczytno, est soupçonné de refuser les soins aux malades non vaccinés. Les malades covid subissent des violations des droits de l’Homme dans son établissement.

Il faut dire que le directeur adjoint de l’hôpital de Szczytno, Dominik Gorski a appelé dans la presse à la discrimination des non-vaccinés… De forts soupçons existe que l’hôpital de Szczytno a décidé délibérément de faire mourir les patients non vaccinés ou considérés comme inutiles…

Szpital Powiatowy w Szczytnie

En France des témoignages nous arrivent sur des fait similaires, le protocole « covid » est encore plus liberticides que l’année dernière, les proches ne sont pas informés de ce que devient le malade une fois qu’il a franchi la porte de l’hôpital… Allons nous retrouver enfin le contrôle de nos hôpitaux que nous payons et la confiance en nos médecins ?!

Voici la lettre que Wikijustice a écrit à Beata Kostrzewa, Directrice de l’hôpital « covidien » de la ville de Szczytno, pour protester contre les violations des Droits de l’Homme de M. Marian Kurmel hospitalisé depuis le 28 novembre.

M. Kurmel n’a reçu aucun soins depuis, aucun médicament, ni antibiotiques, ni même vitamines. On a pratiqué sur lui 5 ( !) tests PCR jusqu’à ce qu’un test soit positif , puis il a été placé à l’isolement sans autre soins que l’oxygène. Les médecins ont refusé de répondre au téléphone quand la fille de M. Kurmel appelait. Ils l’ont placé de force le 4 décembre en réanimation dans un coma artificiel SANS EN INFORMER sa fille ! Et n’ont consenti à parler à Madame Kohnke qu’une fois son père placé dans le coma ! Le coma artificiel, une méthode pour empêcher les gens de parler et de témoigner des violations et des maltraitances subies !

De plus, comble de la perversion, les médecins de l’hôpital de Szczytno ont prétendu qu’ils ne pouvaient pas joindre la fille de M. Kurmel alors qu’ils ont tout fait pour ne pas lui parler avant le 4 décembre fatidique !

Nous protestons énergiquement contre les violations des Droits Humains actuels en Europe dans les hôpitaux : le refus de soin, la mise au secret et à l’isolement, le refus de donner des informations à la famille, les tests médicaux pratiqués sur le patients sans son avis et son consentement ! Nous protestons contre la mise dans le coma artificielle et l’intubation systématique des malades « covid » qui en réalité ont surtout des pneumopathies non soignées car beaucoup trop de médecins en Europe ne donnent toujours aucun traitement précoce ambulatoire alors que les informations sur les soins existent et son accessibles sur internet !

https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/

Nous allons porter plainte pour tentative d’assassinat si ces pratiques ne cessent pas immédiatement !

Paryż, dnia 7 grudnia 2021

Stowarzyszenie Wikijustice Julian Assange WJJA, 2 rue Frédéric Schneider, 75018 Paris, Francja

Do

Pani Beata Kostrzewa

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Szczytnie

Ul. Marii Sklodowskiej 12

12-100 Szczytno

Szanowna Pani Dyrektor,

Jesteśmy Stowarzyszeniem Obrony Praw Człowieka « Wikijustice Julian Assange » zerejestrowanym według prawa francuskiego przez Prefektura Paryska pod numerem N°W751254170.

W niedziele 5 grudnia 2021 otrzymaliśmy prośbę o pomoc od Pani Anny Kohnke w sprawie jej ojca pana Mariana Kurmel ktory jest pacjentem szpitala ZOZ w Szczytnie od  dnia 28 listopada 2021.

Pan Kurmel był chory od okolo 20 listopada. Nie otrzymał żadnych leków od tego dnia. Od  momentu gdy został zawieziony przez osobę bliską dnia dnia 28 listopada do szpitala ZOZ w Szczytnie pod Pani odpowiedzialność, nie otrzymał ani leków, ani witaminy C i D, ani oligoelementów, ani żadnych innych srodków wzmacniających odporność organizmu.

Otrzymał jedynie tlen i nawodnienie, Odkąd znalazł sie pod Pani nadzorem jego córka jego Pani Kohnke nie miała nigdy rzetelnych i dokadnych informacji o jego stanie zdrowia ani o stosowanym leczeniu ze strony pracowników szpitala w Szczytnie. Nie wiedziała także jaka ilość tlenu jest jemu podawana ani jak jest jego saturacja. Pracownicy szpitala pod Pani Dyrekcja nie informowali jej o stanie zdrowia ojca i leczeniu stosowanym, gdyż pomimo że wielokrotnie dzwoniła do szpitala nie odbierali w ogóle telefonu.

Dopiero gdy pan Marian Kurmel zostal wprowadzony w spiączke i podłączony pod respirator dnia 4 grudnia, wtedy lekarze oddziału intensywnej terapii odpowiedzili na telefon rodziny. Twierdzili, że nie mieli numeru telefonu do rodziny pacjenta. Nie mieli tego numeru gdyżo ten numer nie zapytali. Nie podali Panu Kurmelowi formularza z upoważnieniem osoby bliskiej do dostępu do informacji medycznej a to  stanowi pogwałcenie Karty Praw Pacjenta.  

Panu Kurmel nie postawiono rzetelnej diagnozy, ale wykonano prawdopodobnie na nim pod Pani nadzorem az 5 (!) testów PCR na wykrycie wirusa SARS Cov2. Według slow Pana Mariana Kurmel, gdy test wychodził negatywny, był ponawiany przez pracowników szpitala w Szczytnie aż wynik wyszedł dotatni i wtedy pan Kurmel został zamkniety w izolatce i bliscy zostali pozbawieni z nim kontaktu.

A przecież gdy córka Pani Anna Kohnke przyjechała by odwiedzic ojca, więdzac o tym, że jest ona blisko Pan Marian Kurmel od razu poczuł się lepiej i to powiedział corce przez telefon.

Gdy 3 grudnia 2021 Pani Kohnke zadzwoniła do ojca, Pan Marian Kurmel mógł tylko powiedzieć że « nie może rozmawiać» tak jakby bał sie osób ktore są jego pokoju. Tego dnia został przeniesiony na oddział wentylacyjny intensywnej terapii.

Od tamtej pory rodzina nie ma z nim ZADNEGO kontaktu. Dopiero po kilku dniach rodzinie udało sie przez znajomych ustalić ze Pan Kurmel jest pod respiratorem w spiączce farmakologicznej od 4 grudnia 2021.

Czyli Pan Kurmel został podlaczony pod respirator i wprowadzony w spiaczke BEZ JEGO ZGODY i ZAWIADOMIENIA RODZINY.

Dopiero po tym jak szpital wprowadził Pana Kurmela w spiączke lekarze odpowiedzieli na telefony rodziny. To niedopuszczalne.

Praktycznie poza tlenem nie podano mu żadnych lekow, pomimo że według międynarodowych standartów leczenia SARS COV2 istnieją terapie o których informacja sa szeroko dostępne na wyspecjalizowanych stronach internetowych.

Załączam informacje o międzynarodowym standarcie leczenia choroby wywołanej przez SARS-Cov2, (Covid19) zgodnie z najnowszymi osiągnieciami medycyny.

https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/

W przypadku powikłań po chorobie wywolanej SARS COV2 według miedynarodowych standartów lecznia stosuje sie także terapie antybiotykową zanim stan pacjenta pogorszy sie.

Według tego co Pan Marian Kurmel powiedział swojej córce Pani Annie Kohnke oraz żonie, szpital w Sczytnie nie podał mu żadnych antybiotyków. Jest to niedopuszczalne, zakrawa na umyślne spowodowanie pogorszenia stanu pacjenta.

Jako stowarzyszenie obrony Praw Człowieka stwierdzamy że prawa pana Kurmel zostały pogławcone w szpitalu za którego pracę Pani odpowiada.

Zostały złamane nastepujace teksty prawne :

Artykul Artykuł 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ktory stanowi : 1. « Każdy ma prawo do ochrony zdrowia »

Artykul 2. « Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku ».

Pan Marian Kurmel jest osoba w podeszyłym wieku. Należy mu sie z tego powodu szczególna opieka.

Zostały złamane przez pracownikow szpitala w Szczytnie wobec Pana Mariusza Kurmel : Konstytucja RP, Karta Praw Pacjenta, Uniwersalną Deklaracja Praw Człowieka, Miedzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godnośćci Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny oraz Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania Tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Zostala złamana Konstytucja Polski : artykuł 30 (« Przyrodzona i niezbywalna godność Człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka », artykuł 31 («1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej »), artykul 32 (« Wszyscy są równi wobec prawa »), artykuł 38 (« Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu czlowiekowi prawną ochronę życia »), artykuł 40 (« Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu »), artykuł 41 « każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą ».

Utrzymywanie osoby w zamknięciu i izolacji pod pretekstem choroby, uniemożliwiając jej kontakt z bliskimi i nie udzielając informacji o jej stanie zdrowia jej ani jej bliskim, jest bezprawnym więzieniem człowieka oraz poddawaniem go torturom i poniżającemu traktowaniu oraz deptaniem jego godności.

Nie przeprowadzenie wlaściwiej diagnozy, nie podanie własciwych leków zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny jest równoznaczne z odmową udzielenia pomocy osobie w śmiertelnym niebezpieczeństwie a wiec równoznaczne z próbą zabójstwa.

Przeprowadzenie na człowieku chorym i w podeszłym wieku, zamknietym w izolacji bez kontaku z bliskimi, testów farmakologicznych bez jego zgody, bez informowania rodziny w celu utrzymywania jego w izolacji pod pretekstem choroby zakaźnej jest równoznaczne ze stosowaniem tortur, bezprawnym pozbawieniem wolności oraz bezprawnym poddawaniem osoby eksperymentom medycznym.

Tym samym pracownicy szpitala w Szczytnie, pod Pani nadzorem, w przypadku Pana Mariana Kurmel złamali artykuł 41 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej « Każdemu zapewnia sie nietykalność osobista i wolność osobistą » oraz artykul 39 « Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody » ;

Złamali także artykuł 189.1 kodeksu karnego : « § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 »

Nie udzielenie informacji o stanie zdrowia, o diagnozie i przeprowadzonym leczeniu osobie chorej oraz jej bliskim jest pogwałceniem Karty Praw Pacjenta :

Artykuł 1

« 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

 4. Lekarz/pielęgniarka może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza/pielęgniarki, jeżeli uzna żądanie pacjenta za bezzasadne.

 5. Żądanie pacjenta oraz jego odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej ».

Artykuł 2

 1. « Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia ».

Artykuł 3

« Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych ».

Artykul 4

 1. « Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. »

Artykuł 10

« Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w §4. »

Artykuł 14

 1. « Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. »

Artykuł 15

« Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. »

Artykuł 17

« Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych“ »

Artykuł 19

« Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta »

Artykuł 23

« Pacjent w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. »

W przypadku wprowadzenia Pana Mariana Kurmel w stan spiaczki farmakologicznej  pod respiratorem nie powiadamiajac rodziny i nie dajac mu mozliwosci rozmawiania z rodzina przed zabiegiem jest pogwalceniem artykulow 23, 19, 17, 15, 4 Karty Prawn Pacjenta.

W przypadku złego traktowania Pana Marian Kurmel w szpitalu pod Pani nadzorem została także złamana Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka : Artykuł 1 (« Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. »), artykuł 3 (Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby »), oraz artykuł 5 (« Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniazający »).

Został także złamany Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, artykuł 6 . « Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia ») ; artykuł 7, (« Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu. W szczególności nikt nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym »), artykuł 9 («  Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być samowolnie aresztowany lub zatrzymany. Nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej, jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę »).

Została złamana także Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny z 1997 roku, w szczególności :

« Artykuł 1

« Strony niniejszej Konwencji chronią godność i tożsamość istoty ludzkiej i gwarantują każdej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla jej integralności oraz innych podstawowych praw i wolności wobec zastosowań biologii i medycyny »

Artyku 3

« Uwzględniając potrzeby zdrowotne oraz dostępne środki, Strony podejmą w ramach swoich właściwości, stosowne działania w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej o właściwej jakości. »

Artykuł 4

« Jakakolwiek interwencja w dziedzinie zdrowia, w tym badania naukowe, musi być przeprowadzona przy poszanowaniu norm i obowiązków wynikających z zasad postępowania zawodowego, jak również reguł postępowania, które mają zastosowanie w konkretnym przypadku ».

Artykuł 5

« Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. »

Artykul 10

 « Każdy ma prawo zapoznania się z wszelkimi informacjami zebranymi o jego zdrowiu » ».

Została także złamana Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania Tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub ponizajacego traktowania albo karania, w szczególności zostały złamane :

Artykuł 1

« 1. W rozumieniu niniejszej konwencji określenie « tortury » oznacza każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo ».

Przypominamy Pani odpowiedzialność funkcjonariuszy państwa w zabopieganiu torturom zgodnie z artykułem 16 :

« 1. Każde Państwo Strona zobowiązuje się do zapobiegania na całym terytorium podlegającym jego jurysdykcji stosowania innych aktów okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, nie określonych w definicji tortur zawartej w artykule 1, gdy akty takie dokonywane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym, na skutek ich polecenia lub za ich wyraźną lub milczącą zgodą.

W szczególności zobowiązania zawarte w artykułach 10, 11, 12 i 13 stosowane są z zastąpieniem wzmianki o torturze wzmiankami o innych formach okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ».

Utrzmywanie starszej osoby bez kontaktu z rodzina w izolacji i poddawanie jej zabiegom medzycznym bez jej zgody i wiedzy i zgody rodziny lub osob bliskich równoznaczne jest ze stosowaniem tortur.

W zwiazku z tym, prosimy aby Pani jako Dyrektor zobowiaząła pracowników Szpitala w Szczytnie do natychmiastowj zmiany postępowania wobec Pana Kurmel i jego rodziny, do respektowania jego Praw jako człowieka, obywatela i pacjenta i do rozpoczęnia wlaściwego leczenia jego. Prosimy także o poszanowanie Praw Człowieka wszystkich innych pacjentów w Szpitalu w Szczytnie. W przypadku łamania praw innych pacjentów w szpitalu w Szczytnie będziemy także interweniować w ich sprawie.

Prosimy o wysłanie nam informacji pisemnej jaka była diagnoza choroby którą przechodzi Pan Kurmel, zwłaszcza następującej informacji :

 • Jeśli był chory na Covid19 przesłanie dowodu że miał tę chorobę
 • Informacji jakie powikłania wynikły z choroby Covid19 jesli przechodził tę chorobę. Prosimy o dokładny opis tych powiklań.
 • Informacji jakie leczenie zostało zastosowane od przyjęcia Pana Kurmel do szpitala w Szczytnie aby zapobiec powikłaniom po chorobie Covid19, jeśli taką chorobę przechodził
 • Jaki jest stan obecny Pana Kurmel i jaka terapia jest stosowana obecnie.
 • Prosimy o wyjaśnienie stowarszyszeniu Wikijustice Julian Assange oraz corce pana Mariana Kurmel Pani Annie Kohnke dlaczego pracownicy szpitala w Szczytnie złamali prawo i podłączyli pana Kurmel dnia 4 grudnia 2021 pod respirator NIE ZAWIADAMIAJAC o tym jego rodziny. Jakie parametry medyczne skłoniły zespół lekarski Szpitala w Szczytnie do podjęcia takiej samowolnej decyzji bez zgody osób zainteresowanyc?

Prosimy niezwłocznie o umożliwienie córce Pana Kurmel, zlożenia wizyty ojcu, tak jak przewiduje prawo pacjenta zwarte w Karcie Praw Pacjenta. Jeśli choroba ktorą przechodził Pan Kurmel była Covid19, kwarantanna została zakończona i rodzina ma prawo odwiedzic i rozmawiac z chorym.

W zwiazku z łamaniem Praw Człowieka Pana Mariana Kurmel w szpitalu w Szczytnie pod Pani nadzorem, prosimy o umozliwienie wyjścia Pana Kurmel z Pani placówki i przeniesienia jego w odpowiednim transporcie o szpitala wyspecjalizowanego w chorobach dróg oddechowych.

Przypominamy, że szczepienie badź brak szczepienia przeciw Kowid19 w przypadku Pana Mariana Kurmel nie może stanowić uzadanienia dla łamania jego Praw.

Niestety istnieje obawa ze tego typu dyskryminacja ze strony pracownikow szpitala w Szczytnie mogla miec miejsce gdyz wice-dyrektor Szpitala w Szczytnie, Pan Dominik Górski, wedlug doniesień w prasie wypowiadał poglądy dyskryminujące osoby nie zaszczepione.

Powołanie się na brak jakichkolwiek szczepień aby usprawiedliwiać łamanie Praw Człowieka przez Szpital w Szczytnie. o jest poważną dyskryminacją, jest łamaniem natępujących praw :

 • Konstytucji Reczpospolitej Polskiej (artykuł 32 « Wszyscy są równi wobec prawa »),
 • Uniwersalnaej Deklaracji Praw Człowieka (Artykuł 1 « Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw »),
 • Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny (« Artykuł 1 « Strony niniejszej Konwencji chronią godność i tożsamość istoty ludzkiej i gwarantują każdej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla jej integralności oraz innych podstawowych praw i wolności wobec zastosowań biologii i medycyny »),
 • Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, (Artykuł 26 : « Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie powinna być ustawowo zakazana oraz powinna być zagwarantowana przez ustawę równa dla wszystkich i skuteczna ochrona przed dyskryminacją z takich względów, jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności »

Wszelka dyskryminacja jest przestepstwem. Jeśli miało to miejsce w tym przypadku, zostanie o tym złożone zawiadomienie na prokuraturze.

Prosimy o niezwłoczne zaprzestanie łamania Praw Człowieka Pana Kurmel i jego rodziny przez pracowników Szpitala w Szczytnie, którego prawidłowe funkcjonowanie należy do Pani odpowiedzialności.

W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do złożenia na prokuraturze zawiadomienia o przestepstwie które jest w trakcie dokonania w Szpitalu w Szczytnie.

Łączę wyrazy szacunku

Monika Karbowska

Członek Zarządu Stowarzyszenia Wikijustice Julian Assange WJJA

WJJA  
Sans liberté d’informer, toute autre forme de liberté est illusoire

WikiJustice Julian Assange

W751254170

2RueFrédéricSchneider
75018 Paris

Catégories
Luttes en Europe

Drugi list o lamaniu praw czlowieka w « kowidowym » szpitalu Praskim Andrzeja Golimonta

Drugi list w sprawie lamaniu praw Alicji Tysiac w Szpitalu Praskim spolka Andrzeja Golimonta

Alicja Tysiac wola o pomoc. Alicja a appelé à l’aide sur Facebook.

Deuxième rapport de Wikijustice sur les violations des Droits de l’Homme dans l’hôpital privée Szpital Praski – la situation terrible d’Alicja Tysiac

Andrzej Golimont

Paryż, dnia 6 grudnia 2021

Stowarzyszenie Wikijustice Julian Assange WJJA, 2 Frédéric Schneider, 75018 Paris, Francja

Do

Pana Andrzeja Golimonta

Prezesa Zarzadu Szpitala Praskiego im. Przemienienia Panskiego Spółka Z.o.o

Aleja Solidarnosci 67, 03 -401 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze

Dnia 1 grudnia 2021 nasze Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka « Wikijustice Julian Assange », zerejestrowanym według prawa francuskiego przez Prefekturę Paryska pod numerem N°W75125417, wystosowało do Pana Dyrektora list w prawie łamania praw pacjentki Alicji Tysiac w pańskiej placówce.

W zawiazku ze zmianami jakie zaszły na dzie dzisiejszy prosimy Pana Dyrektora o :

 • Natychmiastowe udostępnienie pełnej dokumentacji medycznej Pani Alicji Tysiąc na rece jej córki Patrycji Pietrzak. Nie wystarczające jest pokazanie dokumentów z odległości czy ustne przeczytanie fragmentów pełnomocniczce Alicji Tysiąc. Karta Praw Pacjenta oraz Prawa Człowieka dają osobie upoważnionej prawo do pełnego posiadania kopii tych dokumentów tak aby mogła ona przeanalizować je dokładnie i zrozumieć oraz zasiągnać opinii innych specjalistów.
 • W szczególności prosimy o udostępnienie pani Patrycji Pietrzak kopii dokumentacji medycznej matki, tak aby mogła zasięgnąć opinii innego lekarza, zgodnie z artykułem 1 oraz 10 Karty Praw Pacjenta oraz artykulem 38 Konstytucji RP.
 • Pracownicy szpitala nie mają prawa zasłaniać sie pretekstem nie podpisania przez Alicją Tysiac pełnego formularza: Alicja Tysiąc jest osoba niepełnosprawną, niewidomą, o czym pracownicy szpitala wiedzą. To Szpital jest odpowiedzialny za to, czy Alicja Tysiąc jako osoba niepełnosprawna otoczona jest wlaściwą opieką, to znacz czy jest stanie widzieć, przeczytać, zrozumieć wspomniane dokumenty, będąc zresztą w totalnej izolacji w jakiej trzymał ja szpital. Pracownicy szpitala muszą sie o to upewnić, jest to ich obowiązek, nie mogą tego obowiązku zrzucać na chorego niepełnosprawnego (artykuł 7 Konstytucji RP)
 • Prosimy o jak najszybsze umożliwienie wyjścia Pani Alicji Tysiąc ze Szpitala Praskiego i przekazanie jej pod specjalistyczną opiekę Oddziału Chorób Płuc Szpitala MSWiA. Pacjent i jego pełnomocnik mają prawo do wyboru szpitala i do zmiany sposobu leczenia w każdej chwili.
 • Prosimy o wyjaśnienie stowarszyszeniu Wikijustice Julian Assange oraz córkom Pani Alicji Tysiac dlaczego pracownicy szpitala praskiego złamali prawo i podłączyli panią Alicję Tysiąc w niedziele 5 grudnia 2021 pod respirator NIE ZAWIADAMIAJAC o tym jej córek ani naszego stowarzyszenia. Jakie parametry medyczne skłoniły zespół lekarski Szpitala Praskiego do podjęcia takiej samowolnej decyzji bez zgody osób zainteresowanyc?
 • Rozmawiałam przez telefon i przez Video Messenger z panią Alicją Tysiąc miedzy godziną 15.53 a 16.03 w sobotę 4 grudnia 2021. Mówiła mi że czuje się lepiej. Głos Alicji Tysiąc był jasny i zrozumiały, oczy jej byly żywe. Oddychała normalnie z dotlenieniem przez maskę jakie tego dnia jej dostarczono. Nie wyglądała na osobe nieprzytomną. To co mówiła świaczyło o pełnej przytomności. Nie istniało według lekarzy naszego stowarzyszenia Wikijustice WJJA żadne uzasadnienie medyczne by Alicja Tysiac musiała poddana być sztucznej wentylacji przez respirator.
 • Dlaczego pracownicy szpitala podjęli decyzję o podłączeniu Alicji Tysiąc pod respirator wbrew prawu nie konsultując tej decyzji z pełnomocniczką jej córką Patrycją Pietrzak ? Albo Alicja Tysiac była w pelni świadoma, w związku z czym nie było powodu by została wprowadzona w spiączkę i podłączona pod sztuczną wentylacje, albo była nieprzytomna, w takim razie córka jej powinna zostać zawczasu powiadomiona telefonicznie przez szpital i mieć mozliwość wypowiedzenia swojej opinii w tej sprawie po zapoznaniu sie z pełna dokumentacją medyczna matki, zgodnie z Prawem. Szpital złamał Prawo nie powiadamiając Pani Patrycji Pietrzak o decyzji medycznej tak kluczowej dla życia jej matki.

Przypominamy, że szczepienie badź brak szczepienia przeciw Kowid19 ze strony Alicji Tysiąc nie może stanowić do uzasadnienia łamania jej Praw.

Powołanie się na brak jakichkolwiek szczepień aby usprawiedliwiać łamanie Praw Człowieka przez Szpital Praski Spółka Z.o. o jest poważną dyskryminacją, jest łamaniem natępujących praw :

 • Konstytucji Reczpospolitej Polskiej (artykuł 32 « Wszyscy są równi wobec prawa »),
 • Uniwersalnaej Deklaracji Praw Człowieka (Artykuł 1 « Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw »),
 • Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny (« Artykuł 1 « Strony niniejszej Konwencji chronią godność i tożsamość istoty ludzkiej i gwarantują każdej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla jej integralności oraz innych podstawowych praw i wolności wobec zastosowań biologii i medycyny »),
 • Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, (Artykuł 26 : « Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie powinna być ustawowo zakazana oraz powinna być zagwarantowana przez ustawę równa dla wszystkich i skuteczna ochrona przed dyskryminacją z takich względów, jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności »

Wszelka dyskryminacja jest przestepstwem. Jeśli miało to miejsce w tym przypadku, zostanie o tym złożone zawiadomienie na prokuraturze.

Prosimy o niezwłoczne zaprzestanie łamania Praw Człowieka Pani Alicji Tysiac i jej rodziny przez pracowników Szpitala Praskiego, którego prawidłowe funkcjonowanie należy do Pana odpowiedzialności.

Z poważaniem,

Monika Karbowska

Członek Zarządu Stowarzyszenia Wikijustice Julian Assange WJJA

WJJA  
Sans liberté d’informer, toute autre forme de liberté est illusoire

WikiJustice Julian Assange

W751254170

2 rue Frédéric Schneider

75018 Paris

Pobrac plik PDF

Catégories
Luttes en Europe

List od stowarzyszenia Wikijustice do Andrzeja Golimonta, prezesa Spolki Z.o.o « Szpital Praski » w sprawie lamania praw czlowieka pani Alicji Tysiac w jego placowce

Lettre de Wikijustice à Andrzej Golimont, PDG de l’entreprise privée « Hôpital Praski » au sujet des violations des droits humains de Madame Alicja Tysiac dans son établissement

L’hôpital Praski de la « Transmutation Divine » (Przemienia Panskiego) ne donne toujours pas avec certitude à Alicja Tysiac les antibiotiques promis. Voici la lettre que Wikijustice Julian Assange a envoyé à Andrzej Golimont, homme d’affaires et propriétaire de cette entreprise privée. Cet établissement privé n’a pas de service de maladies infectieuses, ni de pneumologie. Il est scandaleux qu’ils fassent croire aux citoyens qu’il a les compétences pour de soigner des pneumonies ou des malades Covid avec des complications, alors que sur sa page Facebook M. Golimont se targue d’avoir obtenu du gouvernement polonais il y  a un mois « l’exclusivité du secteur covid » comme s’il s’agissait d’un marché à prendre! Nous comprenons qu’une entreprise privée ne peut pas être efficace dans les VRAIS soins qui consistent à vraiment soigner les gens! Nous appelons  donc à ce que M.Andrzej Golimont transfert, à ses frais, Alicja Tysiac dans un vrai hôpital public doté d’un vrais services de soins pour sa pneumonie!

Appel au secours d’Alicja Tysiac qui m’a écrit qu’ils veulent la tuer dans l’hôpital

Spolka Z.o. o pana Andrzeja Golimonta, pod nazwa « Szpital Praski » nie ma kompetencji by leczyc ludzi chorych na powiklane zapalenie pluc ani na covid 19! Nie ma nawet oddzialu choro oddechowych ani chorob zakaznych! Apelujemy by Pan Golimont jak najszybciej przeniosl Alicje Tysiac na wyspecjalizowany oddzial Szpitala Publicznego!

Apel o pomoc Alicji Tysiac wyraznie mowiacy ze boi sie ze ja zabija w szpitalu praskim

Paryż, dnia 1 grudnia 2021

Stowarzyszenie Wikijustice Julian Assange WJJA; 2 rue Frédéric Schneider; 75018 Paris; Francja

Pan Andrzej Golimont

Prezes Zarzadu

Szpitala Praskiego im. Przemienienia Panskiego Spółka Z.o.o

Aleja Solidarnosci 67

03 -401 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Jesteśmy Stowarzyszeniem Obrony Praw Człowieka « Wikijustice Julian Assange » zerejestrowanym według prawa francuskiego przez Prefektura Paryska pod numerem N°W751254170

W poniedziałek 29 listopada 2021 otrzymaliśmy prośbę o pomoc od Pani Alicji Tysiąc. Alicja Tysiac jest obecnie pacjentką w Szpitalu Praskim im Przemienienia Pańskiego którego jest Pan Prezesem Zarzadu.

Pani Alicja Tysiąc była leczona na Oddziale Wewnętrznym, 1 grudnia została przeniesiona na oddział R4. Pani Alicja Tysiąc prosi o naszą pomoc mowiąc nam że jest źle traktowana przez pracowników szpitala i że nie ma pewności czy jest wlaściwie leczona, zgodnie z najnowszą wiedzą naukową i standartami medycyny, tak jak to zapewnia w Polsce artykuł 68 Polskiej Konstytucji : 1. « Każdy ma prawo do ochrony zdrowia » oraz 2. « Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku ». Pani Alicja Tysiąc jest osobą niepełnosprawną.

Pani Alicja Tysiąc poinformowała nasz stowarzyszenie, że :

 1. Nie są jej dostarczone informacje dotyczące leczenia, lekarze i pięlegniarki nie powiedzieli jej jakie leki jej podają, i w jakiej dawce. 1 grudnia rano nie otrzymała żadnego leku.
 2. Podano jej informacje, że jej choroba jest powikłaniem po « Kowidzie19 » czyli zapaleniem płuc, ale nie powiedziano jej jak lekarze zamierzają leczyć to zapalenie płuc.
 3. Nie podano jej witaminy C i D, oligoelementów, ani żadnych innych środków wzmacniających
 4. Kilkakrotnie nie podano jej posiłku (29 wieczorem, 30 wieczorem, 1 grudnia w południe). Wielkokrotnie pielęgniarki nie podały jej wody do picia pomimo że o nią prosiła
 5. Lekarze nie chcą udzielić informacji o jej stanie zdrowia jej córce Patrycji Tysiąc zasłaniając się brakiem upoważnienia. Alicja Tysiąc takie upoważnienie napisała
 6. Corki Alicji Tysiąc dzwonią codziennie do szpitala, ale są zbywane przez pracowników którzy twierdzą, że są« zbyt zajęci » by odpowiedzieć.
 7. Pani Alicja Tysiac jest ciągle zamknięta w izolacji choć chciałaby nie być sama w pokoju.
 8. Odmawia się odwiedzin córkom Alicji Tysiąc zaslaniając się rzekomą możliwoscią zakażenia kowid19 chociaż od 12 listopada, początku choroby, upłyneły 3 tygodnie i okres kwarantanny jest zakończony dla Alicji Tysiąc i jej rodziny.
 9. Wczoraj córka Alicji Tysiąc przyniosła jej ubrania i witaminy. Jednak pracownicy szpitala nie chcieli oddać Alicji Tysiąc jej rzeczy, twierdząc że nie ma miejsca w pokoju na ubrania oraz odmawiając podania jej własnych witamin. Zabranie Alicji Tysiac jej własnych rzeczy mozna uznać za kradzież prywatnego mienia w pańskim szpitalu.
 10. Wczoraj pracownicy nie pomogli Pani Alicji Tysiac umyć się i zmienić ubranie, choć o tę pomoc prosiła. Została pozostawiona cala noc w brudnym i mokrym ubraniu i pościeli. Było jej także zimno.

Jako stowarzyszenie obrony Praw Człowieka stwierdzamy że prawa pani Alicji Tysiąc zostały pogławcone w szpitalu za którego pracę Pan odpowiada. Zostały złamane szereg praw zapewnionych przez Konstytucję RP, Kartę Praw Pacjenta, Uniwersalną Deklarację Praw Człowieka, Miedzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Godnośćci Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny oraz Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania Tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Zostala złamana Konstytucja Polski : artykuł 30 (« Przyrodzona i niezbywalna godność Człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka », artykuł 31 («1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej »), artykul 32 (« Wszyscy są równi wobec prawa »), artykuł 38 (« Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu czlowiekowi prawną ochronę życia »), artykuł 40 (« Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu »), artykuł 41 « każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą ».

Utrzymywanie osoby w zamknięciu i izolacji pod pretekstem choroby, uniemożliwiając jej kontakt z bliskimi i nie udzielając informacji o jej stanie zdrowia jej ani jej bliskim, jest bezprawnym więzieniem człowieka oraz poddawaniem go torturom i poniżającemu traktowaniu oraz deptaniem jego godności.

Zabieranie rzeczy osbistych przez pracowników szpitala może być uważane za kradzież i stosowanie tortur.

Nie podanie posiłku, leków, wody, nie udzielenia pomocy w hiegienie osobistej pacjentowi w szpitalu jest równoznaczne ze stosowaniem tortur. Nie przeprowadzenie wlaściwiej diagnozy, nie podanie własciwych leków zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny jest równoznaczne z odmową udzieleniem pomocy osobie w śmiertelnym niebezpieczeństwie a wiec równozanczne z probą zabójstwa.

Nie udzielenie informacji o stanie zdrowia, o diagnozie i przeprowadzonym leczeniu osobie chorej oraz jej bliskim jest pogwałceniem Karty Praw Pacjenta :

Artykuł 1

« 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: ą

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

 4. Lekarz/pielęgniarka może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza/pielęgniarki, jeżeli uzna żądanie pacjenta za bezzasadne.

 5. Żądanie pacjenta oraz jego odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej ».

Artykuł 2

 1. « Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia ».

Artykuł 3

« Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych ».

Artykul 4

 1. « Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. »

Artykuł 10

« Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w §4. »

Artykuł 14

 1. « Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. »

Artykuł 15

« Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. »

Artykuł 17

« Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych“ »

Artykuł 19

« Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta »

Artykuł 23

« Pacjent w Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. »

W przypadku złego traktowania Pani Alicji Tysiac w szpitalu pod Pana nadzorem została także złamana Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka : Artykuł 1 (« Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. »), artykuł 3 (Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby »), oraz artykuł 5 (« Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniazający »).

Został także złamany Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, artykuł 6 . « Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia ») ; artykuł 7, (« Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu. W szczególności nikt nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym »), artykuł 9 («  Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być samowolnie aresztowany lub zatrzymany. Nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej, jak tylko na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę »).

Została złamana także Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Ludzkiej wobec zastosowań Biologii i Medycyny z 1997 roku, w szczególności :

« Artykuł 1

« Strony niniejszej Konwencji chronią godność i tożsamość istoty ludzkiej i gwarantują każdej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla jej integralności oraz innych podstawowych praw i wolności wobec zastosowań biologii i medycyny »

Artyku 3

« Uwzględniając potrzeby zdrowotne oraz dostępne środki, Strony podejmą w ramach swoich właściwości, stosowne działania w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej o właściwej jakości. »

Artykuł 4

« Jakakolwiek interwencja w dziedzinie zdrowia, w tym badania naukowe, musi być przeprowadzona przy poszanowaniu norm i obowiązków wynikających z zasad postępowania zawodowego, jak również reguł postępowania, które mają zastosowanie w konkretnym przypadku ».

Artykuł 5

« Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. »

Artykul 10

 « Każdy ma prawo zapoznania się z wszelkimi informacjami zebranymi o jego zdrowiu » ».

Została także złamana Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania Tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub ponizajacego traktowania albo karania, w szczególności zostały złamane :

Artykuł 1

« 1. W rozumieniu niniejszej konwencji określenie « tortury » oznacza każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo ».

Przypominamy takze Panu odpowiedzialność funkcjonariuszy państwa w zabopieganiu torturom zgodnie z artykułem 16 :

« 1. Każde Państwo Strona zobowiązuje się do zapobiegania na całym terytorium podlegającym jego jurysdykcji stosowania innych aktów okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, nie określonych w definicji tortur zawartej w artykule 1, gdy akty takie dokonywane są przez funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym, na skutek ich polecenia lub za ich wyraźną lub milczącą zgodą.

W szczególności zobowiązania zawarte w artykułach 10, 11, 12 i 13 stosowane są z zastąpieniem wzmianki o torturze wzmiankami o innych formach okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ».

W zwiazku z tym, prosimy aby Pan jako Dyrektor zobowiazął pracowników Szpitala Praskiego do natychmiastowj zmiany postępowania wobec Pani Alicji Tysiac, do respektowania jej Praw jako człowieka, obywatela i pacjentke i do rozpoczęnia wlaściwego leczenia jej. Prosimy także o poszanowanie Praw Człowieka wszystkich innych pacjentów w Szpitalu Praskim. W przypadku łamania praw innych pacjentów w szpitalu Praskim będziemy także interweniować w ich sprawie.

Prosimy o wysłanie nam informacji pisemnej jaka była diagnoza choroby którą przechodzi Pani Alicja Tysiąc, zwłaszcza następującej informacji :

 • Jeśli była chora na Covid19 przesłanie dowodu że miała tę chorobę
 • Informacji jakie powikłania wynikły z choroby Covid19 jesli przechodziła tę chorobę. Prosimy o dokładny opis tych powiklań.
 • Informacji jakie leczenie zostało zastosowane od przyjęcia Alicji Tysiąc do szpitakla Praskiego aby zapobiec powikłaniom po chorobie Covid19, jeśli taką chorobę przechodziła
 • Jaki jest stan obecny Pani Alicji Tysiąc i jaka terapia jest stosowana obecnie.

Prosimy niezwłocznie o umożliwienie córkom Pani Tysiac zlożenia wizyty matce, tak jak przewiduje prawo pacjenta zwarte w Karcie Praw Pacjenta. Jeśli choroba ktorą przechodziła Pani Alicja Tysiac była Covid19, kwarantanna została zakończona i córki Alicji Tysiac mają prawo odwiedzić ją.

Jeśli Pani Alicja Tysiąc chciałaby opuścić szpital, prosimy o umożliwienie jej tego.

W przeciwnym razie zmuszeni będziemy do złożenia na prokuraturze zawiadomienia o przestepstwie które jest w trakcie dokonania w Szpitalu Praskim Przemienienia Panskiego.

Załączam informacje o międzynarodowym standarcie leczenia choroby wywołanej przez SARS-Cov2, (Covid19) zgodnie z najnowszymi osiągnieciami medycyny.

https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/

Łączę wyrazy szacunku

Monika Karbowska

Członek Zarządu Stowarzyszenia Wikijustice Julian Assange WJJA

WJJA  
Sans liberté d’informer, toute autre forme de liberté est illusoire

WikiJustice Julian Assange

W751254170

2 Rue Frédéric Schneider
75018 Paris

Pobierz plik PDF